Waarom doen we wat we doen?Schoon, opgeruimd. Werkt beter!

Als we als samenleving nalaten zorg te dragen voor ons leefklimaat weten we dat dat vervelende gevolgen gaat hebben voor nu en in de nabije toekomst. Op veel kleinere schaal gaat dat natuurlijk ook op voor onze directe leef- en werkomgeving. Schoon en opgeruimd, werkt immers beter en betekent minder stress. Het verhoogt het plezier en de kwaliteit van leven en werken.

We moeten als gebruikers verantwoordelijkheid nemen voor de wereld die we gaan achterlaten voor de generaties na ons. Daarom hanteren wij als belangrijk uitgangspunt: duurzaam en circulair ondernemerschap met als doel zoveel mogelijk klimaatneutraal met een minimum aan afval (cradle to cradle) te opereren. En de kennis en kunde op dat gebied te delen.
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial